Za to można stracić prawo jazdy! Kierowcy w Polsce muszą o tym pamiętać.[5 maja 2019 r.]

W obszarze zabudowanym kierowca może stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Warto pamiętać jakimi znakami taki obszar musi być oznaczony.

Art. 2 pkt 15 ustawy prawo o ruchu drogowym definiuje obszar zabudowany jako obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego (patrz zdjęcia w galerii poniżej). Warto mieć na uwadze, że są to jedyne znaki, które oznaczają obszar zabudowany.

Za znakiem D-42 rozpoczyna się obszar zabudowany, w związku z czym należy ograniczyć prędkość do 50 km/h (w godz. 5:00 – 23:00) albo do 60 km/h (w godz. 23:00 – 5:00).

Znaki informujące w jakiej miejscowości się znajdujemy oznaczone są symbolami E-17a (wjazd do miejscowości) i E-18a (koniec miejscowości). Nie oznaczają one jednak, że wjeżdżamy w teren zabudowany.

Aby stwierdzić, że w danej miejscowości znajduje się obszar zabudowany, kierowca powinien spotkać na swojej drodze znak E-17a jak i D-42.

Jeśli kierowca widzi znak z nazwą miejscowości, a pod spodem znak z ograniczeniem prędkości np. do 40 km/h musimy wiedzieć, że ograniczenie to obowiązuje na terenie całej miejscowości.

Obecnie kierowca po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h, traci prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do pół roku.

W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, wydana zostanie decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po cofnięciu uprawnień kierowca musi ponownie zdać egzamin, aby zasiąść za kierownicę.

Share