Tyle jest tak naprawdę warta Twoja praca. Resztę zabiera rząd

Opodatkowanie pracy jest w Polsce bardzo wysokie, rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko przez ostatnie 2 lata wprowadził, podniósł lub zmienił sposób rozliczania na niekorzyść Obywateli 25 podatków. Mimo to 21 proc. Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków, ani PIT-u, ani CIT-u, ani nawet VAT-u”.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez prof. Dominikę Maison z Wydziału Psychologii UW zaprezentowanych w raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wiedza na temat rodzajów podatków: PIT, VAT, CIT jest bardzo mała. Chociaż 90 % respondentów twierdzi, że słyszało o podatku PIT, to 16 % pracujących na umowę o pracę jest przekonana, że nie płaci takiego podatku. Podobnie z podatkiem VAT: 90% słyszało o takim podatku, 70% twierdzi, że wie na czym on polega, ale tylko 42% uważa, że płaci taki podatek. Ponadto 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków, ani PIT-u, ani CIT-u, ani nawet VAT-u.

Warto zatem przypomnieć, że zarobki na umowie o pracę w wysokości 2 500 zł na rękę oznacza tak naprawdę łączny koszt pracodawcy w wysokości 4 207,93 PLN i kwotę brutto 3 493,08 PLN. Różnica pomiędzy łącznym kosztem pracodawcy a kwotą netto, czyli kwota jaką państwo zabiera w podatkach to aż 1 707,93 PLN. Nie należy także zapominać, że każdy z nas płaci także podatek VAT, akcyzę oraz wiele starych i nowych podatków, opłat i danin, które tworzy pracowicie każdy rząd.

Jak słusznie przypomniał Wiceprezes Partii Wolność Jakub Kulesza: „Jeśli zarabiamy 2400 zł na rękę, to tak naprawdę zarabiamy 4000 zł, ale 1600 zł zabiera nam państwo! PO zabierała, PSL zabierał, teraz PiS zabiera.” Zastanawiające, że aż 21% Polaków nie czuje, że płaci te podatki!

Na ciekawy sposób by zmienić tę sytuację wpadł Prezes Partii Wolność Janusz Korwin-Mikke. Jego zdaniem „gdyby wprowadzić zasadę, że płacimy człowiekowi na rękę całe 10 tysięcy zł, a on potem musi sam zapłacić PIT 3000 zł, ZUS 1300 zł itd., aż mu zostanie 4000 zł i zobaczyłby, że musiał zapłacić 6000 zł w podatkach, to po miesiącu nie byłoby już śladu socjalizmu!”

Realizacja tych postulatów Partii Wolność mogłaby przyczynić się do wzrostu świadomości Obywateli w sprawach podatkowych.

Share