Totalny chaos w szkołach i przedszkolach! Ważą się losy strajku nauczycieli

Totalny chaos w szkołach i przedszkolach! Ważą się losy strajku nauczycieli. Z zapowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że do protestu zamierza przyłączyć się niemal 80 proc. szkół i przedszkoli w kraju. Ale rodzice tak naprawdę dopiero w poniedziałek rano mogą dowiedzieć się, czy placówka do której uczęszcza ich dziecko przystąpiła do protestu i czy będzie zamknięta.

1. Skąd mamy wiedzieć, czy szkoła lub przedszkole przyłączyło się do strajku?

Dyrekcja powinna wcześniej powiadomić o tym rodziców np. przez dziennik elektroniczny. Takie informacje powinny być także wywieszone w placówce.

2. Które szkoły lub przedszkola, które biorą udział w strajku będą otwarta?

„Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły” – poinformowało w piątek Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Dyrektorzy jednak pytają, jak mają to zrobić skoro w niektórych placówkach 100 proc. kadry może strajkować.

Dyrekcja każdej placówki podejmuje więc decyzję indywidualnie o tym, jak będzie działać w czasie strajku. W większości szkół nie będzie lekcji. W części organizowane są zajęcia opiekuńcze, ale już np. stołówki będą zamknięte.

Jeśli dyrekcja nie będzie w stanie zapewnić opieki, będzie musiała zamknąć szkolę.

3. Co mają zrobić rodzice, jeśli w poniedziałek okaże się że szkoła lub przedszkole jest zamknięte?

• wiele firm pozwala w czasie strajku swoim pracownikom pracować w domu lub zabrać dzieci do pracy. Nie każda firma musi się na to godzić.

• jeśli dziecko nie ukończyło 8 lat, możesz wziąć wolne i wystąpić o zasiłek opiekuńczy na czas strajku. Przysługuje jeśli szkoła lub przedszkole poinformowało o zamknięciu placówki później niż siedem dni przed zamknięciem. Dostaniemy za ten czas 80 proc. pensji.

Rodzic musi złożyć u pracodawcy dokumenty: oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki i wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Uwaga, pracodawca musi ten wniosek zaakceptować. Osoby prowadzące działalność wnioski muszą złożyć w ZUS.

• jeśli masz starsze dziecko, przysługuje ci 2 dni w roku z tytułu opieki (pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 14 lat). Musisz powiadomić pracodawcę, że chcesz wziąć takie wolne.

• możesz wziąć urlop na żądanie. Pracującym na etacie przysługują takie cztery dni w ciągu roku. Muszą jednak wcześniej powiadomić pracodawcę.

• możesz wziąć urlop wypoczynkowy, ale pracodawca musi wyrazić zgodę.

Stop reformie edukacji. Nauczyciele strajkują w całej Polsce

.

.

Share