Sprawa polska w Unijnym Trybunale. Niepokojące informacje

Komisja Europejska wysłała skargę w sprawie zmian w polskim Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sam Trybunał zastosuje też tryb przyspieszony przy rozpatrywaniu pięciu pytań prejudycjalnych zadanych mu przez sędziów SN.


Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

Decyzja w sprawie przyspieszenia postępowania zapadła w piątek i dotarła właśnie do Sądu Najwyższego – donosi RMF FM.

Pisemna skarga na polski rząd była zaś przygotowywana już od kilku dni. W poniedziałek żaden z komisarzy nie zgłosił sprzeciwu, zatem decyzja została uznana. Cotygodniowe zebranie komisarzy zakończyło się o godz. 10, ale do południa nie było wiadomo, jaki był jego wynik. Treść skargi została udostępniona.

Komisarze podkreślają, że zasada niezależności sędziów została naruszona przez nowe polskie prawo o Sądzie Najwyższym. „Obniża ono wiek przejścia na emeryturę sędziom Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat, co sprawia, że 27 z 72 sędziów może zostać zmuszonych do odejścia”. Łamiąc zasadę niezależności sędziów, Polska łamie tym samym zobowiązania zawarte w art. 19(1) Traktatu o Unii Europejskiej – przekonują.

KE wnosi do Trybunału również o zastosowanie procedury przyspieszonej i środek tymczasowy w postacie przywrócenia sytuacji w SN do stanu sprzed 3 lipca 2018 r.

Share