Sondaż: Ponad 70 proc. pracujących w Polsce Ukraińców nie spotkało się z nieuczciwością pracodawców

22 proc. ankietowanych pracowników z Ukrainy chciałoby się przeprowadzić do Polski na stałe, a 26 proc. zamieszkać u nas przez kilka lat – wynika z badania na zlecenie EWL.

Jak poinformowała PAP, powód do przeprowadzenia się Ukraińców do Polski jest niezmienny – wyższe zarobki niż na Ukrainie. Ponad 22 proc. respondentów do migracji mógłby przekonać niekorzystny rozwój sytuacji w ich kraju, a kolejnych 18 proc. – perspektywy rozwoju zawodowego w Polsce – wynika z badaniu „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy” firmy EWL, zajmującej się m.in. rekrutacją pracowników ze Wschodu.

Raport zwraca uwagę, że migracja zarobkowa z Ukrainy do Polski ma charakter krótkookresowy. Co drugi respondent planuje pracować u nas od 3 do 6 miesięcy. „Przy tym niemal jedna trzecia Ukraińców zamierza pracować w naszym kraju do 3 miesięcy. Jedynie 5 proc. Ukraińców będzie pracować w Polsce ponad rok. Średni planowany okres pracy badanych wynosi 5,9 miesięcy” – napisano.

Wyzwaniem dla Ukraińców pracujących w Polsce jest adaptacja. Prawie 46 proc. z nich oczekuje pomocy polskich władz w tej kwestii, a 59 proc. liczy na wsparcie agencji pracy tymczasowej.

Mimo popularności Polski jako kierunku migracji zarobkowej większość przepytanych Ukraińców rozważa zatrudnienie w innych państwach. Najbardziej kusi ich praca w Niemczech (27 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się Czechy (21 proc.), a na trzecim Włochy, gdzie chce pracować co dwudziesty Ukrainiec.

74 proc. respondentów twierdzi, że nigdy im się nie zdarzyło pracować w Polsce na czarno. Pracę taką podejmowało 26 proc. 23 proc. przyznało, że zgodzą się na pracę bez umowy, jeżeli dzięki temu otrzymają wyższe wynagrodzenie. Z kolei 42 proc. zadeklarowało, że nigdy nie przyjmie propozycji pracy w szarej strefie.

Z raportu wynika, że ponad 70 proc. pracujących w Polsce Ukraińców nie spotkało się z nieuczciwością pracodawców. W tym czasie 29 proc. zadeklarowało, że doznało nieuczciwego traktowania.

Na rozwój polskiego rynku pracy wpłynęło także wprowadzenie ruchu bezwizowego między Ukrainą a UE.

Badanie pracowników z Ukrainy przeprowadzone między 25 maja a 8 czerwca 2018 metodą bezpośredniego indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego. Przebadano 900 respondentów w wieku od 18 lat.