„Służby robią nalot”: Zatrzymano trzy osoby z kierownictwa PKN Orlen S.A.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymano trzy osoby z kierownictwa PKN Orlen S.A., w tym byłego prezesa zarządu – Jacka Krawca w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przez nich przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach.

Dzisiejsze zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dotyczącego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych.

Jak czytamy na stronie Prokuratury Krajowej, postępowanie zostało zainicjowane działaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym przeprowadzoną w okresie od 17 stycznia do 28 grudnia 2017 roku kontrolą procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem, w zakresie umów na wybrane usługi zlecane przez Orlen.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

.

Share