„Rząd rozszerza program 300 plus”: Pieniądze z akcji dostanie więcej osób

Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje zmiany w programie 300 plus. Rozszerzenie świadczenia ma sprawić, że będą nim objęci także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Program zakłada jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł. Dotyczy on dzieci i młodzieży do 20. roku życia uczących się w szkołach. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które mogą otrzymać świadczenie do 24. roku życia.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają zapewnić, że każdy uczeń bez względu na rodzaj szkoły będzie objęty świadczeniem. Zaliczać się będą także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Dodatkową zmianą jest to, że wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyprawka dla uczniów

Ta ustawa ma dać rodzicom pewność, że co roku – wraz z końcem sezonu letniego – do rąk rodziców trafi 300 złotych na wyprawkę szkolną, tzw. 300 plus.

– Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia „Dobry start” jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej – mówiła o programie Elżbieta Rafalska. – Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – podkreślała.

Złożono już 1,65 mln wniosków o 500+

Kancelaria Premiera poinformowała, że złożono już 1,65 mln wniosków o 500+. Warto zauważyć, że zostały one złożone tylko droga elektroniczną, ponieważ możliwość składania ich na papierze wejdzie od 1 sierpnia.

.

Share