Recepta PiS na zdrowie: Dla lekarzy lojalka, dla pacjentów kolejki

Lekarze dostaną podwyżkę, ale tylko wtedy, gdy zrezygnują z pracy w innych placówkach. Dla wielu pacjentów ze wsi i miasteczek oznacza to brak opieki medycznej w pobliżu miejsc zamieszkania. Będą zmuszeni jechać tam, gdzie ich lekarz jest zatrudniony. Ustawią się do niego w kolejce i będą musieli czekać jeszcze dłużej niż dziś. Ale ministerstwo zdrowia nie widzi problemu.

Jak obiecał, tak zrobił. Resort zdrowia da podwyżki lekarzom. Pod koniec sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która zapewnia lekarzom większe zarobki.

Mają dostawać do 6750 zł miesięcznie, co brzmi nieźle, bo jak podaje „Rzeczpospolita” na etatach w szpitalach dostają 4-5 tys. zł. Podwyżki dostaną, ale pod warunkiem, że podpiszą „lojalkę” – że zobowiążą się nie podejmować pracy w innych szpitalach lub przychodniach mających kontrakt z NFZ. Dla pacjentów może to się skończyć tragicznie.

Nie jest tajemnicą, że lekarze pracują w kilku placówkach zdrowotnych. Są zatrudniani w jednym miejscu, ale podpisują umowę z innymi ośrodkami, do których przyjeżdżają na przykład dwa razy w tygodniu i tam przeprowadzają operacje lub konsultacje.

Z takiego rozwiązania korzystają przede wszystkim mniejsze szpitale i przychodnie, zapewniając (często co prawda w bardzo ograniczonym zakresie) specjalistyczną opiekę medyczną mieszkańcom niewielkich miejscowości, często z dala od ośrodków akademickich. W wielu sytuacjach nie jest to rozwiązanie idealne, ale optymalne zwłaszcza wobec braku lekarzy.

Polska jest bowiem na szarym końcu w Europie pod względem liczby lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców. Jak wynika z danych OECD, u nas wskaźnik ten wynosi 2,2 lekarza na tysiąc mieszkańców, podczas gdy w Niemczech lekarzy jest prawie dwa razy więcej w przeliczeniu na liczbę ludności.

Jeśli lekarze podpiszą lojalkę, to pacjenci ze wsi i miasteczek oddalonych od dużych miast nie będą mieli zapewnionej opieki medycznej w pobliżu miejsc zamieszkanie. Będą zmuszeni jechać tam, gdzie ich lekarz jest zatrudniony.

Ustawią się do niego w kolejce, a to oznacza, że na skorzystanie z jego pomocy będą musieli czekać jeszcze dłużej niż dziś. To samo spotka także pacjentów mieszkających w pobliżu miejsca zatrudnienia „ich” lekarza.

Nie trzeba długo liczyć, by stwierdzić, że lekarz pracujący na jednym etacie zajmie się mniejszą grupą chorych niż gdyby pracował na dwóch czy trzech etatach, jak to dziś często bywa. Trudno sobie wyobrazić, co będzie się działo na szpitalnych izbach przyjęć, gdzie już dziś kłębią się tłumy oczekujących i gdzie na pomoc medyczną pacjenci czekają godzinami.

Jeśli lekarze zrezygnują z pracy w drugiej czy trzeciej placówce, może to spowodować, że szpital, oddział lub przychodnia zostaną zamknięte. Porozumienie Rezydentów OZZL obliczyło, że zmiany te mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić funkcjonowanie nawet 200 szpitali w Polsce, przede wszystkim w małych miejscowościach.

Ministerstwo zdrowia dostrzegło to zagrożenie i wprowadziło do ustaw zapis, mówiący o tym, że w razie braków kadrowych szpital będzie mógł dać lekarzowi podwyżkę nawet wówczas, gdy ten nie podpisze „lojalki”. Pytanie tylko, czy kontrolerzy NFZ będą oceniać braki kadrowe w taki sam sposób, jak uczyniła to dyrekcja szpitala. Co do tego mają wątpliwości Pracodawcy RP.

Zdaniem tej organizacji brak jednoznacznych przepisów i potrzeba ich interpretacji może sprawić, że dyrektorzy nie będą wypłacać podwyżek. Gdy bowiem NFZ zakwestionuje ich decyzję, będą musieli zwrócić pieniądze otrzymane z NFZ na podwyżki, a lekarzom wypłacić podwyżki z budżetu szpitala.

Nie można też wykluczyć, że wobec tylu niejasności i wątpliwości część lekarzy wybierze pracę na lepszych i pewniejszych warunkach – całkowicie zrezygnuje z zatrudnienia w placówkach mających kontrakt z NFZ i podejmie pracę wyłącznie w placówkach komercyjnych.

Wtedy kolejki do szpitali i przychodni, które mają kontrakt z NFZ, jeszcze bardziej się wydłużą. Dlatego Pracodawcy RP podkreślają, że ministerstwo zdrowia nie powinno wprowadzać przepisów, które mogłyby zaszkodzić chorym w Polsce. Ale kto by tam słuchał ekspertów!

Share