Ranking bogactwa Global Wealth Report 2019. Polacy w ogonie Europy

Biedny jak… Polak? Zależy, czy patrzymy na to z perspektywy naszej zachodniej, czy wschodniej granicy. Średnio na dorosłego Polaka przypada majątek w wysokości 57,8 tysiąca dolarów. W raporcie banku Credit Suisse zajmujemy 32. miejsce na świecie. Wyprzedzamy na przykład Węgrów (44,3 tysiąca), ale daleko nam do Słoweńców (122,5 tysiąca). Wyprzedzają nas też Czesi i Słowacy.

.

A o światowym topie możemy tylko pomarzyć. Najbogatsi w Europie (i na świecie) Szwajcarzy mają po 564,6 tysiąca dolarów majątku na dorosłego mieszkańca, czyli prawie 10 razy więcej niż my. Z kolei w Unii Europejskiej najzamożniejsi są Duńczycy, którzy mają średnio po 284 tysiące dolarów majątku na głowę. Takie dane przynosi raport „Global Wealth Report 2019” przygotowany przez szwajcarski bank Credit Suisse.

Niemcy mogą się pochwalić majątkiem 216,6 tys. dol. na obywatela, Słowacy – 66,1 tys., a Czesi – 64,6 tys.. Na „pocieszenie” pozostają nam tacy sąsiedzi jak: Ukraina – 8,7 tys. dol., Białoruś -16,5 tys. i Rosja – 27,3 tys. dol. na mieszkańca.

Przeliczając majątek Polaków na amerykańską walutę, 26,8 proc. z nas posiada oszczędności i nieruchomości o wartości poniżej 10 tysięcy dolarów, 62,6 proc. mieści się w przedziale od 10 do 100 tysięcy, a od 100 tysięcy do miliona – 10,2 proc. (czyli ponad 3 miliony Polaków). Milionerzy dolarowi stanowią 0,4 proc. populacji Polski, czyli mamy ich trochę ponad 100 tysięcy. To bardzo mało na tle krajów wysoko rozwiniętych. To wynik porównywalny z Czechami czy Rumunią.

Większość Polaków jest bogatsza od ponad połowy ludzkości

Jednak na tle całej światowej populacji zdecydowana większość Polaków znajduje się w górnej połowie piramidy bogactwa. Aż 2,9 miliarda ludzi na świecie (57 proc.) ma majątek (wliczając nieruchomości) szacowany na mniej niż 10 tysięcy dolarów, a kolejne 1,7 miliarda mieści się w przedziale 10 do 100 tysięcy dolarów.

Dół światowego rankingu okupują kraje afrykańskie, Afganistan, Haiti, a także Wenezuela, której mieszkańcy radykalnie zubożeli w ostatnich latach z powodu głębokiego kryzysu finansowego i monstrualnej inflacji.

Wskaźnik Giniego. Pod względem nierówności Polska w środku europejskiej stawki

Według „Global Wealth Report 2019” w Polsce grupa 10 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę (53 proc.) całego bogactwa. Z tego 1 proc. najbogatszych posiada aż 26,6 proc. Dla porównania w Rosji najbogatsze 10 proc. posiada 83 proc., w USA – 76 proc., w „komunistycznych” Chinach – 60 proc. Ale są to kraje, w których rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa należy do najwyższych na świecie.

Wskaźnik Giniego, mierzący nierówności majątkowe, wynosi w Polsce 67,7 proc., co stawia nas w środku stawki w Unii Europejskiej. Pod tym względem wzorem dla świata może być Japonia, gdzie mieszkańcy są relatywnie bardzo bogaci, ale nierówności ekonomiczne są stosunkowo bardzo niskie.

Na świecie jest 47 milionów dolarowych milionerów

Raport Credit Suisse wskazuje, że na Ziemi mieszka około 47 milionów dolarowych milionerów (0,9 proc. populacji). Aż 40 proc. z nich mieszka w USA. 4830 osób ma majątek powyżej 500 milionów dolarów, a ponad jedna czwarta z nich to obywatele Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o naprawdę bogatych mieszkańców Ziemi (majątek ponad 50 milionów dolarów), zaludniają oni przede wszystkim Amerykę Północną (84 tysiące osób i 50 proc. wszystkich) i Europę (33,5 tysiąca, 20 proc.).

Top 10 najbogatszych krajów świata (pod względem średniego majątku posiadanego przez mieszkańca)

1. Szwajcaria

2. Hong Kong

3. USA

4. Australia

5. Nowa Zelandia

6. Singapur

7. Kanada

8. Dania

9. Wielka Brytania

10. Holandia

źródło: fakt.pl

Share