„Projekt o świeckim państwie”: Błyskawicznie odrzucony. Nie było nawet głosowania

Projekt ustawy pod tytułem „Świeckie Państwo” trafił do kosza w ekspresowym tempie. Dokument został odrzucony przez sejmową Komisję ds. Petycji w ciągu kilku minut. Nie było potrzebne nawet głosowanie.

W projekcie zatytułowanym „Świeckie Państwo” wnioskodawcy wskazali trzy główne postulaty.

Chodziło m.in. o zakończenie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, zakończenie finansowania ubezpieczenia społecznego księży i likwidację Funduszu Kościelnego, a ponadto zlikwidowanie wspólnych komisji rządowo-kościelnych i stworzenie jednej komisji składającej się z przedstawicieli rządu, kościołów i związków wyznaniowych.

Projekt ustawy trafił jednak do kosza w ekspresowym tempie. Wystarczyło kilka minut, by Komisja ds. Petycji go odrzuciła. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący komisji Andrzej Smirnow z PiS stwierdził, że w ogóle nie widzi powodów, by zajmować się tą sprawą.

Ostatecznie nie było potrzebne nawet głosowanie. – Złożenie petycji jest żądaniem, aby to nasza komisja złożyła taki projekt ustawy. Otóż ja nie widzę takiej potrzeby – kontynuował Smirnow.

Na błyskawiczną decyzję komisji zwrócił uwagę w mediach społecznościowych Dariusz Joński ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska.

Co ciekawe, w opinii Biura Analiz Sejmowych parlamentarni prawnicy wskazywali, że „żądanie zawarte w petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji sejmowej Komisji Petycji”.

.

Share