Pilne! Te osoby nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów

Co wspólnego ma wypad do lasu na grzyby z afrykańskim pomorem świń? Główny Lekarz Weterynarii ostrzega, że grzybiarze mogą roznosić tę groźną chorobę i odradza wszelkich wycieczek po leśne owoce osobom, które mają kontakt ze świniami.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Patrząc na poniższą mapę – dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

„Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie.

W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72 godziny” – podkreślono w komunikacie.

Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

GLW wyjaśnił również, jak należy się zachować, jeśli zauważymy zwłoki dzika.

„Nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej” – poinformowano.

źródło: Wetgiw.gov.pl

Share