Pawłowicz ma pomysł jak obejść strajk szkolny

Strajk szkolny pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 8 kwietnia.

Po braku porozumienia rządu Prawa i Sprawiedliwość ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego strajk szkolny stał się faktem. Związkowcy zaapelowali także do minister Anny Zalewskiej:

– Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa panią minister do natychmiastowego zaprzestania wprowadzania w błąd dyrektorów szkół, polegającego na rozpowszechnianiu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem kuratoriów oświaty informacji, w myśl której na podstawie umów cywilnoprawnych można zatrudnić w szkole osoby, które mają być powołane do zespołów nadzorujących egzaminy.

Osoby takie czysto teoretycznie mogłyby być zatrudniane na podstawie umów o pracę (po uprzednim uwzględnieniu ich w arkuszu organizacyjnym szkoły i spełnieniu przez nie wymogów stawianych kandydatom do pracy w charakterze nauczyciela), jednakże oznaczałoby to, że nie są już one nauczycielami spoza szkoły, tym samym zespoły nadzorujące nie spełniałyby warunku, iż nie mogą w ich skład wchodzić tylko i wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w danej szkole.

Zatrudnianie osób do zespołów nadzorujących zgodnie z zasadami wskazanymi przez Panią w przywołanej na wstępie informacji narazi dyrektorów szkół na poważne konsekwencje prawne – czytamy w oświadczeniu ZNP.

Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego. Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia – dodają związkowcy.

Do słów związkowców zapowiadających strajk odniosła się na Twitterze posłanka Krystyna Pawłowicz, która zaapelowała do minister edukacji Anny Zaleskiej w celu zaliczenia uczniom wszystkich szkolnych egzaminów bez podchodzenia do nich. – Proszę rozważyć odgórne zaliczenie wszystkim uczniom tych egzaminów – napisała polityczka PiS.

Pani Minister ANNO ZALEWSKA ,
Wobec anty-uczniowskiego bojkotu przez nauczycieli egaminacyjnej pracy ich uczniów i wychowanków,
nieetycznego,politycznego szantażowania uczniów,
rodziców i części nauczycieli – PROSZĘ rozważyć ODGÓRNE ZALICZENIE WSZYSTKIM uczniom tych
EGZAMINÓW

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz)

Share