Od 101 do 500 złotych: Ogłoszono miesięczny budżet na szkolne potrzeby

Miesięczny budżet, jaki rezerwuje polska rodzina, na szkolne potrzeby dziecka to najczęściej od 101 do 500 złotych – wynika z opublikowanego w środę raportu Santander Consumer Banku. Rodzice stosują różne strategie, aby zapewnić w domowych budżetach niezbędne kwoty. Często konieczne jest „zaciskanie pasa” – czytamy w raporcie.

W Polsce jest ok. 4,6 mln dzieci, które będą chodzić do szkoły w rozpoczynającym się we wrześniu nowym roku szkolnym, informuje TVN24.

Wyposażenie ich w podręczniki, niezbędne przybory, ubrania oraz pozostałe sprzęty jest dla rodziców dużym wyzwaniem. „Choć problem z finansowaniem edukacji dotyczy wszystkich rodziców dzieci w wieku szkolnym w całym kraju, w poszczególnych regionach wydatki na ten cel postrzegane są w różny sposób. Rodzice stosują też różne strategie, aby zapewnić w domowych budżetach niezbędne kwoty” – napisano w raporcie Santander Consumer Banku.

Koszty związane z rozpoczęciem roku szkolnego pokrywane są przeważnie z bieżących dochodów, środków z programu 500 plus lub są rozkładane w czasie. W roku szkolnym 2018/2019 niemal wszyscy (99,5 proc.) rodzice biorący udział w badaniu, planują skorzystać ze świadczenia „Dobry start”, w wysokości 300 zł. Jest ono przyznawane na każde dziecko w wieku szkolnym do 18. roku życia (24 – dla dzieci z niepełnosprawnością) niezależnie od kryteriów dochodowych, które przeznaczone jest właśnie na sfinansowanie szkolnych wyprawek.

Stosunkowo najwięcej przeznaczają na wydatki związane z edukacją rodzice w regionie północnym (województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie). Jednocześnie to tutaj oraz w regionie południowym (województwa śląskie i małopolskie), aby zapewnić pieniądze na wyprawkę, najczęściej konieczne jest „zaciskanie pasa” podczas wakacji lub rezygnacja z innych potrzebnych rodzinie wydatków.

Jak wynika z badania, na tle innych wydatków związanych z edukacją to właśnie wyprawka szkolna jest największym obciążeniem dla rodzin z regionu centralnego (województwa mazowieckie i łódzkie) – taką odpowiedź wybrało tu 44 proc. respondentów.

Wydatki na ucznia nie kończą się na wyprawce. Przez 10 miesięcy roku szkolnego rodzice pokrywają koszty ubrań i niezbędnego sprzętu sportowego, dojazdów, zajęć dodatkowych, wycieczek i „zielonych szkół” czy wyżywienia dziecka. Z badania wynika, że miesięczny budżet, jaki rezerwuje na potrzeby jednego dziecka w związku z jego uczęszczaniem do szkoły polska rodzina to najczęściej od 101 do 500 zł (64,5 proc. wskazań).