„Nie rób tego, bo zaniżą ci świadczenia”: Emerytura z ZUS w praktyce

Zdecydowana większość polskich emerytów narzeka na wysokość świadczeń, które otrzymują. Co ciekawe, na wysokość emerytury ma wpływ także moment złożenia wniosku.

Jeżeli bowiem ktoś złoży wniosek w czerwcu, jego emerytura będzie niższa niż gdyby uczynił to w jakimkolwiek innym miesiącu.

Wszystko wynika z innego sposobu wyliczenia świadczenia. Czerwiec jest bowiem jedynym miesiącem w roku, w którym stosuje się wskaźnik waloryzacji rocznej. We wszystkich innych miesiącach znajduje zastosowanie wskaźnik kwartalny.

Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli ktoś złoży wniosek o przejście na emeryturę w czerwcu, już zawsze będzie pobierał świadczenie niższe w niektórych przypadkach nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Każdy klient, który odwiedza naszą salę obsługi klienta i korzysta z naszych porad, dowiaduje się, że przejście na emeryturę w czerwcu jest mniej korzystne niż w innych miesiącach roku – przyznał Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS w Warszawie.

Pracownicy ZUS radzą więc wszystkim, aby – jeżeli to tylko możliwe – przedłużyć swoją aktywność na rynku pracy o miesiąc.

Swój apel z prośbą o wstrzymanie się od składania wniosków w czerwcu wystosowała również minister Elżbieta Rafalska.

Niemniej jednak wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana przepisów w tym zakresie. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że być może tego rodzaju operacja zostanie przeprowadzona po jesiennych wyborach parlamentarnych.

.

Share