Nazwano najbardziej popularny wśród naukowców konkurs

W ubiegłym roku największym zainteresowaniem naukowców cieszyły się konkursy  – poinformowało Narodowe Centrum Nauki. Instytucja przyznała w 2017 r. granty na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł.

W ubiegłym roku NCN rozstrzygnęło 12 konkursów grantowych, na które wpłynęło łącznie ponad 10 tys. wniosków. Spośród nich do finansowania zakwalifikowano 2940 wniosków. Wskaźnik sukcesu – czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych – wyniósł 29 proc. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 1,1 mld zł.

Jak informuje NCN w przesłanej PAP informacji prasowej,

najpopularniejszym konkursem okazał się kierowany zarówno do młodych, jak i bardziej doświadczonych naukowców OPUS. W ubiegłym roku rozstrzygnięte zostały dwie jego edycje, w ramach których do NCN wpłynęło ponad 3,6 tys. wniosków, a finansowanie w łącznej wysokości ponad 694 mln zł trafiło do 890 badaczy.

W 2017 roku rozstrzygnięto również dwie edycje konkursu PRELUDIUM dla osób nieposiadających doktoratu. Znalazł się on na drugim miejscu pod względem popularności: ze złożonych 2,3 tys. wniosków 695 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 79,2 mln zł.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także pierwsza edycja konkursu MINIATURA. Naukowcy ze stopniem doktora mogli uzyskać do 50 tys. zł na realizację pojedynczego działania naukowego na okres do 12 miesięcy. Do Centrum wpłynęło aż 2120 wniosków, spośród których 828 zostało sfinansowanych. Laureaci otrzymali środki w wysokości niemal 30 mln zł.

Najwięcej pieniędzy – 381 mln zł – trafiło do badaczy pracujących w województwie mazowieckim. Jednostki naukowe z woj. małopolskiego i wielkopolskiego otrzymały z kolei finansowanie w wysokości odpowiednio 220 oraz 145 mln złotych. Od 50 do 100 mln zł dostały jednostki z województw dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Pozostałym regionom przypadło łącznie 134 milionów zł.

Najaktywniejsi w ubieganiu się o środki z NCN byli naukowcy reprezentujący nauki ścisłe i techniczne. W konkursach rozstrzygniętych w 2017 r. złożyli oni 3705 wniosków; wskaźnik sukcesu wyniósł w tej grupie 32 proc. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele nauk o życiu (3314 wniosków, wskaźnik sukcesu 31 proc.), zaś ostatnie badacze zajmujący się naukami humanistycznymi, społecznymi i o sztuce (3159 wniosków, wskaźnik sukcesu 23 proc.).

NCN przypomina również, że w ubiegłym roku rozstrzygnięte zostały trzy nowe konkursy z oferty Centrum. Oprócz MINIATURY, były to: UWERTURA (na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty European Research Council) i SONATINA (na projekty badawcze realizowane przez młodych doktorów). Do pierwszego konkursu SONATINA zgłoszono 123 wnioski, których 36 otrzyma finansowanie w łącznej wysokości ponad 24 mln zł. Z kolei w konkursie UWERTURA, który ma być przygotowaniem do ubiegania się o granty ERC o staże wnioskowało 24 naukowców. Spośród nich zostało wybranych 7 laureatów, którzy realizują lub już zrealizowali staże o łącznej wartości niemal 558 tys. zł.

W 2017 r. NCN rozstrzygnęło również 10 konkursów międzynarodowych. Polscy naukowcy złożyli w nich 722 wnioski. Do finansowania zakwalifikowano 170 projektów kierowanych przez polskich badaczy, w tym 36 w ramach konkursu POLONEZ 3 oraz 38 w ramach konkursu BEETHOVEN 2. Ponadto na konkurs Dioscuri na utworzenie centrów doskonałości naukowej wpłynęły 45 wnioski, a partnerzy z 26 krajów będą współpracować z polskimi naukowcami realizującymi projekty w ramach konkursu HARMONIA 8.