Nawet Węgrzy nie mają wątpliwości. Nową KRS wybrano wbrew europejskim standardom

– Obecna Krajowa Rada Sadownictwa nie może być postrzegana jako niezależny organ reprezentujący władzę sądowniczą […]. Mamy jednak nadzieję, że te okoliczności się zmienią i Polacy wrócą do sieci europejskich rad sądowniczych – podkreśla w rozmowie z Newsweekiem sędzia z Narodowej Rady Sądownictwa Węgier.


Sędzia Viktor Vadász (Narodowa Rada Sądownictwa Węgier)

Nie milkną echa wtorkowej decyzji Europejskiej Sieć Rad Sądownictwa [ENCJ], która na specjalnym szczycie w Bukareszcie postanowiła zawiesić w prawach członkowskich polską KRS. Powód? Według zarządu ENCJ, obecna KRS nie spełnia wymogów dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Chodzi zwłaszcza o przeforsowany przez PiS wybór sędziów – członków rady. Inaczej niż w demokratycznych państwach prawa Unii Europejskiej są oni teraz wybierani przez Sejm a nie stowarzyszenia sędziowskie. Z kolei warunkiem członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa jest to, że instytucje są niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

O tym jak ogromne zastrzeżenia wzbudzają zmiany w polskim sądownictwie świadczy choćby wynik głosowania w ENJC. Decyzja o zawieszeniu Polski została podjęta niemal jednogłośnie: oddano 100 głosów za, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.

Głosowanie było tajne jednak z arytmetyki i medialnych doniesień wynika, że przeciw zawieszeniu Polski byli jedynie reprezentanci naszego kraju, od głosu wstrzymali się Bułgarzy. A co z Węgrami na których przyjaźń i blokowanie niekorzystnych dla obecnych władz Polski działań organizacji międzynarodowych liczy PiS? W ENCJ każdy kraj ma 6 głosów. Węgrzy mogli wiec rozdzielić swoje: 3 wstrzymujące się, 3 za zawieszeniem Polski.

Z prośbą o stanowisko w sprawie KRS zwróciliśmy się do Narodowej Rady Sądownictwa Węgier (OBT). W przesłanej nam odpowiedzi rzecznik tej instytucji, sędzia Viktor Vadász wspinał się na wyżyny dyplomacji. Podkreślał, że głosowanie ENJC w sprawie Krajowej Rady nie było ani przeciw Polsce, ani przeciw polskim sędziom, a prawnicy w Polsce i na Węgrzech darzą się wzajemnym szacunkiem i przyjaźnią.

Jednak w kwestii powodów zawieszenia KRS sędzia Vadász był pryncypialny. – Podstawą decyzji o zwieszeniu Polski [przez ENCJ -przyp. red] jest fakt, że KRS nie może być dziś postrzegana jako niezależny organ reprezentujący władzę sądownicza, ponieważ jej członkowie są wybierani przez parlament, a nie przez samych sędziów.

A właśnie ta niezależność jest warunkiem podstawowym do uczestnictwa w Europejskiej Sieci Rad Sadownictwa – tłumaczył. Doktor Vadász dodał też, że sędziowie węgierskiej OBT mają nadzieję, że zawieszenie Polaków będzie tymczasowe i jeśli zmienią się okoliczności KRS będzie znów brała udział w pracach niezależnych rad sądownictwa na szczeblu europejskim.

Wolne sądy na Węgrzech?

Odpowiedź Węgra nie zaskakuje Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustiitia” – Węgierska rada wybierana jest przez zgromadzenia sędziowskie a nie przez polityków. W dodatku jej sędziwe znani są z tego, że potrafią zająć stanowisko inne niż chcieliby tego rządzący – mówi Przymusiński.

Sęk w tym, że w wypadu obecnej KRS może być jednak inaczej. Część jej obecnych członków zdążyła już stwierdzić, że Polska powinna wystąpić z tej europejskiej organizacji. Wśród zwolenników takiego rozwiązania jest m.in. członkini obecnej KRS, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, prywatnie znajoma Zbigniewa Ziobry, która w rozmowie z tvn24 stwierdziła, że organizacja pobiera zbyt wysoką stawkę członkowską.

Czym jest ENCJ?

Europejska Sieć Rad Sądownictwa to prestiżowa organizacja, zrzeszająca 24 rady sądownicze z 20 krajów Unii Europejskiej. Polska Krajowa Rada Sądownictwa była jedną z tych, które zakładały organizację w 2004 roku. Jednak po PiS-owskich zmianach w sądownictwie stała się jej pariasem. Przypomnijmy, że już 16 sierpnia władze Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) twierdziły, że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

Po wtorkowym głosowaniu KRS jest pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. ENCJ jest jednak zdecydowana pozostać w kontakcie z KRS. Co więcej, Europejska Sieć Rad Sądownictwa „jest gotowa udzielić KRS pomocy i wskazówek, określając zgodność z europejskimi normami dla rad sądownictwa”.

Share