Moskitiery nowej generacji skraca życie komarów oraz ogranicza ich zdolność do reprodukcji

Wprowadzenie na szeroką skalę moskitier nasyconych dwoma insektycydami mogłoby zapobiec milionom zachorowań na malarię – informuje “The Lancet”.

Jak dowiodły trwające dwa lata badania z udziałem 2000 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat przeprowadzone w Burkina Faso (Afryka Zachodnia), stosowanie moskitier nowego typu zmniejsza liczbę zachorowań o 12 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi moskitierami.

Wykonane z polietylenowych włókien moskitiery nowej generacji stopniowo uwalniają permetrynę – skuteczny środek odstraszający i owadobójczy a także pyriproksyfen – substancję o właściwościach owadziego hormonu, która skraca życie komarów oraz ogranicza ich zdolność do reprodukcji. Ta kombinacja zabija więcej komarów i zmniejsza liczbę zakaźnych ukąszeń skuteczniej niż konwencjonalne moskitiery, nasycone wyłącznie pyretroidem. Moskitiera zachowuje aktywność 2 do 3 lat i może być normalnie prana.

Dzieci śpiące pod nowymi moskitierami o 52 procent rzadziej cierpiały na anemię niż śpiące pod moskitierami starego typu, nasyconymi tylko pyretroidem. Wywołana przez malarię anemia jest główną przyczyną zgonu u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Badania prowadzili wspólnie naukowcy z Durham University oraz Liverpool School of Tropical Medicine (Wielka Brytania), Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (Burkina Faso) oraz Swiss Tropical and Public Health Institute (Szwajcaria).

Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że po dramatycznym spadku liczby zachorowań na malarię na początku tysiąclecia znów wzrasta liczba zakażonych. W roku 2016 było to 216 milionów w 91 krajach, o pięć milionów więcej niż rok wcześniej. Liczba zgonów sięgnęła 445 tysięcy – to głównie dzieci z subsaharyjskiej Afryki.

Jedną z możliwych przyczyn jest coraz częstsza oporność komarów na środki owadobójcze – również te stosowane w moskitierach. Być może kombinacja środków owadobójczych pomogłaby rozwiązać ten problem – owadom trudniej uodpornić się na 2 środki owadobójcze niż na jeden. Jak obliczają autorzy badań, gdyby nowe moskitiery zastosować w całym Burkina Faso, liczba zachorowań mogłaby spaść o 1,2 miliona (co roku odnotowuje się ich tam 10 milionów). Coraz większa odporność komarów w Burkina Faso sprawia, że dawka insektycydu, która miała zabijać 100 proc. w tych owadów, w roku 2015 zabijała już tylko 20 proc.