Miasto Poznań w finalie konkursu „Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki”

Miasto Poznań znalazło się na liście 10 miast, które zawalczą o tytuł „Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki”. Zdaniem władz miasta, konkurs organizowany przez Komisję Europejską może przyczynić się do promocji stolicy Wielkopolski i wzrostu liczby turystów.

Celem konkursu jest wyróżnienie miast wdrażających „inteligentne rozwiązania w dziedzinie turystyki”. Organizatorzy konkursu z Komisji Europejskiej wskazują, że „poprzez nagradzanie wzorcowych praktyk związanych z inteligentną turystyką, Unia Europejska chce zachęcić do szerzenia innowacyjnych, inkluzywnych rozwiązań w obszarze zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich turystyki”.

„Ponadto, celem (konkursu) jest promowanie turystyki inteligentnej wykorzystującej narzędzia cyfrowe oraz walory dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych w ofercie turystycznej. Inicjatywa ta przyczyni się do podniesienia rangi Europy jako kierunku turystycznego i ustanowienia platformy wymiany najlepszych praktyk w turystyce pomiędzy europejskimi miastami” – tłumaczą organizatorzy konkursu z KE.

Udział w konkursie wzięło 38 miast z 19 krajów, do finału zakwalifikowało się 10 z nich – w tym Poznań. W ramach kolejnego etapu wyłonieni reprezentanci udadzą się do Brukseli. Pod koniec września zaprezentują oni swoje miasto przed europejskim jury. Przedstawią również program działań, które będą realizowane w przypadku uzyskania tytułu laureata.

„Panel niezależnych ekspertów oceniał doświadczenia w realizacji działań w czterech dziedzinach: dostępności, zrównoważonego rozwoju, ucyfrowienia i działań związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym oraz kreatywnością. Poznańską aplikację przygotował Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, wraz z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną” – podkreślił poznański magistrat.

Dwa miasta, które zaprezentują najlepsze rozwiązania we wszystkich wskazanych w konkursie obszarach, otrzymają tytuł „Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki w 2019 r.”. Dodatkowo, do czterech miast trafią europejskie nagrody za wybitne osiągnięcia w poszczególnych kategoriach.

Ceremonia przyznania nagród oraz wystawa nagrodzonych miast ma się odbyć w Brukseli 7 listopada tego roku.

Według władz miasta, konkurs organizowany przez Komisję Europejską może przyczynić się do promocji stolicy Wielkopolski i wzrostu liczby turystów. Poznański magistrat wskazuje jednak, że już obecnie liczba turystów odwiedzających stolicę Wielkopolski stopniowo wzrasta. W 2017 r. liczba noclegów w obiektach turystycznych zwiększyła się do blisko 1,5 mln – w 2016 r. liczba ta wynosiła 1,39 mln.

„W ub. roku z noclegów skorzystało prawie 900 tys. turystów – jednak całkowita ich liczba szacowana jest nawet na około 1,8-2,3 mln osób. Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z Niemiec i Wielkiej Brytanii, znaczący wzrost odnotowano w liczbie gości z Azji, szczególnie Chin i Izraela. W mieście dynamicznie rozwijał się też rynek usług hotelowych. Blisko 500 tys. osób odwiedziło Poznań na jeden dzień, nie korzystając z noclegów” – podkreśliło biuro prasowe poznańskiego Urzędu Miasta.

Magistrat podkreśla, że wpływ na stopniowe zwiększenie liczby turystów mają m.in. liczne akcje czy cykliczne wydarzenia, jak „Poznań za pół ceny”, Jarmark Świętojański, Dni Twierdzy Poznań czy Imieniny Ulicy Święty Marcin. Duże znaczenie mają również festiwale – m.in. Poznań Malta Festiwal, Ethno Port Festiwal, Spring Break, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku i Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej.