Małgorzata Gersdorf otrzyma Nagrodę im. Theodora Heussa

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf dostanie niemiecką Nagrodę im. Theodora Heussa. To ponadpartyjna fundacja byłego prezydenta Niemiec i polityka liberalnej partii FDP.

Małgorzatę Gersdorf wyróżniono za „wzorową niezłomność, jednoznaczną postawę i odwagę cywilną, z którą broni nieodzownych warunków demokracji” – czytamy w oświadczeniu wydanym w czwartek. „Warunkami tymi są praworządność, trójpodział władzy, ochrona mniejszości, uczciwe prowadzenie publicznych sporów i wolność mediów” – uzasadniła swój wybór fundacja.

Z „godną podziwu oczywistością sprzeciwiła się rozwojowi sytuacji w Polsce” – dodała Gesine Schwan, przewodnicząca kuratorium fundacji.

Przypomnijmy, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego odmówiła wcześniejszego przejścia na emeryturę po reformie sądów w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Gersdorf stała na stanowisku, że reforma sądownictwa jest niezgodna z Konstytucją. PiS wycofało się potem z tych zmian pod presją Unii Europejskiej.

Celem przyznawanej od 1965 r. nagrody Theodora Heussa jest wyróżnianie i umacnianie obywatelskiego zaangażowania i prezentowanie demokracji jako formy życia. Laureatami byli już między innymi Richard von Weizsäcker czy pisarz Günter Grass.

Share