Jerzy Kwieciński: W przyszłym roku istnieje ryzyko spadku koniunktury w całej UE

Dane GUS potwierdzają, że znajdujemy się na szczycie koniunktury – oświadczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem w trzecim kwartale 2018 r. PKB powinien rosnąć o 4,5-5 proc., a dwucyfrowa dynamika inwestycji powinna zostać utrzymana.

„Dane gospodarcze z ostatnich dni – m.in. szybki szacunek PKB za drugi kwartał, koniunktura konsumencka i gospodarcza w sierpniu czy stopa bezrobocia w lipcu – potwierdzają, że znajdujemy się na szczycie koniunktury – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodaje, że choć nieznacznie pogorszyły się wyniki przedsiębiorstw w pierwszym półroczu, to na szczególną uwagę zasługuje dwucyfrowy wzrost inwestycji firm w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. Jego zdaniem „może być to początek trendu polegającego na zbliżaniu się do siebie strony popytowej i podażowej wzrostu”.

Według ministra, w strukturze PKB wciąż dominować będzie konsumpcja, co potwierdzają dane ze środy o sprzedaży detalicznej w lipcu, które pokazały spory wzrost rok do roku i niewielki w ujęciu miesięcznym.

Twierdzi, że w kolejnych kwartałach inwestycje będą rosły w tempie dwucyfrowym, przy czym dominować mają inwestycje publiczne. Inwestycjom sprzyja też utrzymująca się na wysokim poziomie koniunktura gospodarcza.

Zdaniem misnistra, w przyszłym roku istnieje ryzyko spadku koniunktury w całej UE.