Jan Paweł II z proroczymi słowami. Kiedy to wszystko się spełni?

Jan Paweł II dokładnie 41 lat temu został wybrany na przywódcę kościoła katolickiego. W rocznicę wyboru pojawiły się informacje, że może sprawdzić się jego proroctwo. Jednak żeby do tego doszło, musi zostać spełniony jeden warunek.

Jan Paweł II 16 października 1978 został wybrany na papieża. Nie tylko dla niego, ale także dla wielu obywateli Polski stało się to niesamowitym momentem i dniem, który został w ich wspomnieniach na zawsze.

Zdarzenie to miało miejsce w Watykanie i zapoczątkowało zmiany w Kościele.

Dzisiaj, w rocznicę wyboru na papieża, przypominana jest nie tylko jego wspaniała postać i dorobek, ale także proroctwa, które po sobie pozostawił. Jedno z nich ma niedługo szansę się sprawdzić. Żeby do tego doszło, musi zostać spełniony jeden warunek.

Jan Paweł II z proroczymi słowami

Chociaż po Janie Pawle II urzęduje już drugi papież, Franciszek, to nadal w pamięci ludzi zostało to, o czym przemawiał i pisał.

Jednym z jego pragnień był powrót do Eucharystii w pełnym wymiarze tego słowa. Chciał, by adoracja Najświętszego Sakramentu rzeczywiście stała się sercem i życiem Kościoła.

– To dlatego na zakończenie encykliki „Ecclesia de Eucharistia”, Jan Paweł II zachęca, byśmy uczyli się od świętych, którzy pokazują nam, czym jest prawdziwa pobożność eucharystyczna. I tego dziś brakuje. Bo potrzeba „zasmakować” w Eucharystii.

A zamiłowanie do Eucharystii zaszczepiają w nas, ci którzy nią naprawdę żyją. Kiedy widzimy Teresę z Kalkuty przed Najświętszym Sakramentem, kiedy widzimy, jak Jan Paweł II sprawuje Eucharystię, to nagle rozumiemy, że dzieje się coś ważnego, i sami zaczynamy tego pragnąć – stwierdził o. Buttet.

Jeżeli Kościół powróci do Eucharystii, spełni się proroctwo Jana Pawła II. Wyznawcy chrześcijaństwa powinni raz jeszcze otworzyć się na ten sakrament i uwierzyć, że wśród nich jest cały czas żywy Bóg.

źródło: deon

Share