„Jak to możliwe!?”: W wieku 47 lat… oni pracować już nie muszą. 4,6 tys. zł emerytury

Policjanci nie będą musieli ukończyć 55 lat, by przejść na emeryturę. Wystarczy 25 lat służby. Takie zmiany, wynegocjowane przez związkowców, wprowadza polski rząd przy wsparciu sejmowej opozycji. Zmiany dotyczą także żołnierzy.

– Tak jak zapowiadałem, póki jestem ministrem obrony narodowej, system emerytalny w wojsku może się zmienić tylko na lepsze – skomentował szef MON Mariusz Błaszczak.

Sytuacja zmieni się dla policjantów i żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę 1 stycznia 2013 roku lub później. Starsi mundurowi i tak przechodzą na emeryturę według poprzednich reguł (po 15 latach i przy braku minimalnego progu lat).

Wprowadzone w 2013 roku zmiany zakładały minimalny staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę czyli 25 lat i minimalny wiek przejścia na emeryturę – 55 lat. Zmniejszały uprzywilejowanie służb mundurowych, ale nie całkowicie.

Rozwiązanie z 2013 roku miało być częścią większej reformy systemu emerytalnego i miało zażegnać jego główne problemy. Ze względu na zmiany w stosunku liczby pracujących (jest ich coraz mniej) do osób pobierających świadczenie (jest ich coraz więcej) polskiemu systemowi grozi załamanie, a polskim emerytom – bieda na starość.

Rząd PiS na początku lipca przyjął projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, który zakłada usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu praw do emerytury funkcjonariuszy. Zmiany będą dotyczyć także żołnierzy i mają obowiązywać od 1 lipca 2019 roku, a zakończenie prac legislacyjnych jest planowane jeszcze w trakcie lipcowego posiedzenia Sejmu.

– Tak jak zapowiadałem, póki jestem ministrem obrony narodowej, system emerytalny w wojsku może się zmienić tylko na lepsze – skomentował szef MON Mariusz Błaszczak.

Według danych MSWiA nowy emeryt, któremu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zaczął wypłacać w 2018 roku emeryturę, miał średnio 47 lat i otrzymał (przeciętnie) pierwsze świadczenie w wysokości 4667,88 złotego brutto.

.

Share