Gruzja złożyła do ETPC nowy pozew przeciwko Rosji

Ministerstwo Sprawiedliwości Gruzji złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) nowy międzypaństwowy pozew „Gruzja przeciwko Federacji Rosyjskiej”.

Czytamy o tym w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji.

„Pozew dotyczy administracyjnej praktyki masowych prześladowań, zatrzymań, napadów i zabójstw gruzińskiej ludności mieszkającej na okupowanych terenach Gruzji i na linii demarkacyjnej, które szczególnie nasiliły się po wojnie 2008 roku i osiągnęły punkt krytyczny w lutym tego roku podczas tortur i morderstwa Arcziła Tatunaszwilego” – czytamy w komunikacie.

Gruzja domaga się, aby Europejski Trybunał stwierdził odpowiedzialność Rosji za naruszenie wielu artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności podkreśla się, że długotrwałą okupacją, rozciąganiem drutu kolczastego i kampanią skierowaną przeciwko ludności Gruzji Rosja narusza następujące artykuły Europejskiej Konwencji: art. 2 (prawo do życia), art. 3 (zakaz tortur), art. 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa), art. 8 (prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego) i inne.

Ponadto, stronę rosyjską oskarża się o to, że ukrywa ona odpowiedzialnych za śmierć pracownika służb mundurowych Gruzji Arcziła Tatunaszwilego, która miała miejsce w Osetii Południowej, a także sfałszowała wyniki badań lekarskich, związanych z tą sprawą.

22 lutego Tatunaszwilego zatrzymano w Osetii Południowej w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Według oficjalnej wersji, po dostarczeniu do aresztu śledczego stawiał opór i doznał urazu.

Następnie skarżył się na złe samopoczucie. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

To już trzeci pozew Gruzji przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.