Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłosił wycofanie z obrotu leku dla dzieci!

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłosił wycofanie z obrotu leku dla dzieci. Decyzja ta zapadła w stosunku do Ibufenu dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym. Powodem wycofania produktu ze sprzedaży jest uzyskanie wyniku zawartości substancji leczniczej poza dopuszczalnym limitem. To już drugi raz w tym roku, gdy wycofuje się ten właśnie lek.

Decyzją o charakterze natychmiastowym Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z aptek następujący produkt leczniczy:

Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym (Ibuprofenum), 200 mg/5 ml, zawiesina doustna

numer serii: 031118, termin ważności: 11.2020

podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu (dawniej: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.)

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że do GIF-u „wpłynęła informacja o uzyskaniu wyniku poza specyfikacją przez wytwórcę dla wyżej wymienionej serii produktu leczniczego Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym w zakresie parametru zawartość ibuprofenu”.

W związku ze stwierdzeniem tej zmiany jakościowej GIF podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju jednej partii leku.

Share