„Co Polacy sądzą o prezydencie?”: Sondaż

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, większość Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy. Respondenci byli zdecydowanie mniej zadowoleni z pracy posłów i senatorów.

Prezydenta Andrzeja Dudę pozytywnie oceniło 60 proc. respondentów. Wspomniany odsetek spadł o 1 punkt procentowy. Podobnie jak w poprzednim badaniu, 30 proc. badanych nie jest zadowolonych z pracy prezydenta. 10 proc. Polaków nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania (o 1 p. proc. więcej niż w poprzednim sondażu CBOS).

.

W kwietniu działalność Sejmu pozytywnie oceniało 29 proc. badanych. Od marca odsetek badanych pozytywnie oceniających pracę posłów spadł o 3 punkty procentowe. Niższą izbę parlamentu negatywnie ocenia zaś 53 proc. Polaków (wzrost o 2 p. proc.). Wyrazistej opinii na temat pracy posłów nie ma 18 proc. badanych (wzrost o 1 punkt).

Podobnie niskie są notownaia senatorów. Wyższą izbę parlamentu chwali 30 proc. respondentów. Od marca wspomniany odsetek spadł o 3 p. proc. Niezadowolone z pracy Senatu jest 42 proc. badanych (spadek o 1 p. proc.). Zdania w tej kwestii nie ma 28 proc. Polaków (wzrost o 4 p. proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 4-11 kwietnia 2019 roku na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

.

Share