Ból głowy u kobiet z przyczyn hormonalnych: estrogen ma kluczowe znaczenie

To estrogen i inne hormony płciowe mogą odpowiadać za stosunkowo częstsze występowanie bólów głowy u kobiet – informuje pismo „Frontiers in Molecular Biosciences”.

Ból głowy występuje u kobiet dwa do trzech razy częściej, niż w przypadku mężczyzn. Wyniki hiszpańskich badań sugerują, że hormony płciowe bezpośrednio wpływają na komórki otaczające nerw trójdzielny oraz sąsiadujące z nim naczynia krwionośne głowy. Szczególne znaczenie mają estrogeny, których poziom jest najwyższy u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Pod ich wpływem komórki wyzwalające ataki migreny ulegają uwrażliwieniu.

„W naszym doświadczalnym modelu migreny możemy zaobserwować znaczące różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami i próbujemy zrozumieć korelacje molekularne odpowiedzialne za te różnice” – wyjaśnia prof. Antonio Ferrer-Montiel z Universitas Miguel Hernández (Hiszpania). „Chociaż jest to złożony proces, uważamy, że modulacja układu trójdzielno-naczyniowego przez hormony płciowe odgrywa ważną rolę”.

Ferrer-Montiel i jego zespół przeanalizowali pochodzące z ostatnich kilkudziesięciu lat prace dotyczące hormonów płciowych, wrażliwości na migrenę i reakcji komórek czynniki wyzwalające migrenę, aby zidentyfikować rolę określonych hormonów. Niektóre (np. testosteron) wydają się chronić przed migreną, podczas gdy inne (jak prolaktyna) mogą ją nasilać. Działanie hormonów polega na zmniejszaniu lub zwiększaniu wrażliwości kanałów jonowych, które kontrolują reakcje komórek na bodźce wyzwalające migrenę.

Niektóre hormony wymagają dalszych badań, które dopiero pozwolą lepiej określić ich rolę. Jednak estrogen wydaje się mieć tu kluczowe znaczenie. Pierwsze prace, które zwróciły uwagę na jego rolę, dotyczyły większej częstości występowania migreny u miesiączkujących kobiet oraz skojarzenia niektórych rodzajów migreny z okresowymi zmianami poziomu hormonów. Wyniki badań sugerują, że działanie estrogenu oraz zmiany w jego poziomie uczulają na bodźce wyzwalające atak migreny komórki wokół nerwu trójdzielnego.

Autorzy podkreślają potrzebę badań koncentrujących się na złożonym związku między hormonami menstruacyjnymi a migrenami. Ich zdaniem możliwe jest opracowanie nowych, spersonalizowanych metod leczenia pacjentów z migreną, uwzględniających działanie hormonów.