„Biskupi mają szalone pomysły…”: Feministyczna rewolucja w Kościele katolickim

Według nieoficjalnego portalu Konferencji Episkopatu Niemiec (katholisch.de), w tamtejszym Kościele potrzebna jest feministyczna rewolucja. W związku z tym pojawiają się prawdziwie rewolucyjne idee odmiany liturgii. Niektórzy proponują nawet wprowadzenie swego rodzaju parytetu płci!

W Kościele katolickim w Niemczech już od dłuższego czasu trwa debata dotycząca roli kobiet we Wspólnocie. Większość tamtejszych biskupów i teologów opowiada się nawet za dopuszczalnością wprowadzenia święceń dla kobiet, tak diakonatu, jak i prezbiteriatu.

Tego typu pomysły z całą pewnością nie spotkałyby się z aprobatą Stolicy Apostolskiej. Doprowadziłyby one do schizmy w Kościele, stąd też niemieccy biskupi i teologowie poszukują innego wyjścia z tej sytuacji.

Katholisch.de powołuje się na pogląd o. Nikodemusa Schnabela OSB z Jerozolimy. Benedyktyn ten zwrócił uwagę na opór ze strony Kościoła w przedmiocie wyświęcania kobiet, stąd też proponuje on, by świeccy (w tym również kobiety) mogli wykładać z ambony Słowo Boże. Potrzebne byłoby jedynie „odpowiednie przygotowanie teologiczne”.

O. Schnabel uważa nawet, że możliwe byłoby nawet „stworzenie braterskiego Kościoła”, w którym „mężczyźni byliby sługami Stołu Sakramentu, a kobiety sługami Stołu Słowa”.

Portal ten opublikował również artykuł Tilla Magnusa Steinera, doktora teologii z Bonn, który obecnie pracuje w Jerozolimie. Stawia on tezę, że należy dopuścić świeckich do głoszenia kazań. Powołuje się przy tym na Księgę Wyjścia oraz Ewangelie wg św. Mateusza i św. Łukasza dowodząc, że Chrystus chciał, aby kobiety pouczały apostołów.

Co więcej, Steiner proponuje, aby Ewangelia była głoszona na zasadzie dialogu. Kapłan wygłaszałby Słowo Boże wspólnie z kobietą – zapraszał ją do ambony, czynił krótkie wprowadzenie, po czym oddawał głos.

Wciąż jednak nie milkną głosy w sprawie dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich. Zwolennicy takiego rozwiązania uważają, że zbawcze dzieło Chrystusa nie miało wymiaru płciowego.

Warto także przytoczyć słowa, które wypowiedział Franz-Josef Overbeck, biskup diecezji Essen. Jest on silnie zaangażowany w przygotowania do Synodu Amazońskiego. Powiedział on, iż po Synodzie „nic już nie będzie takie samo”.

.

Share