„Białoruś plus?”: Nowy pomysł PiS w kwestii immunitetów parlamentarzystów oraz sędziów i prokuratorów

„Białoruś plus?” – to jeden z komentarzy na Twitterze po lekturze ujawnionego w sobotę programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o fragment dotyczący planu zmian w kwestii immunitetu parlamentarzystów. Wybrańców z Wiejskiej łatwiej będzie pociągnąć do odpowiedzialności. Wnioskować o to będzie Prokurator Generalny, czyli aktualnie Zbigniew Ziobro.

„Polski model państwa dobrobytu” – tak zatytułowany jest wyborczy program Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób PiS chce ów „dobrobyt” obywatelom zapewnić? Jak pisaliśmy, jedną z zapowiedzi jest plan wprowadzenia ustawy o statusie zawodowym dziennikarza.

Inna zapowiedziana nowość to zmiany w zakresie instytucji immunitetu – mają one dotyczyć zarówno polityków, jak i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W programie padła zapowiedź zmiany konstytucji, aby posłów czy senatorów łatwiej można było wpakować za kraty.

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2019

(…) poseł lub senator będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany, decyzją podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego, skierowany do Sądu Najwyższego. Prokurator Generalny przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy Prezydium Sejmu i Komisji Regulaminowej Sejmu.

Gdyby pojawiły się „wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora”, albo prezydium, albo komisja regulaminowa mogłyby się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten o zgodę na areszt i postępowanie karne zwrócił się do całej Izby.

Obecnie konstytucja mówi, że parlamentarzysta nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody izby. Poseł nie może też być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu – „z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego”.

Na tym nie koniec szykowanych zmian w kwestii immunitetu. Kolejny akapit programu PiS dotyczy sędziów i prokuratorów.

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2019

Prawo i Sprawiedliwość zwróci się też do Sejmu o zmianę art. 181 Konstytucji RP, a także przepisów ustawowych odnoszących się do prokuratorów w ten sposób, by immunitet sędziów i prokuratorów został zniesiony, z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Decyzje o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł Prokurator Generalny, decyzje o tymczasowym aresztowaniu – Sąd Najwyższy.

Wyborczy program PiS liczy 232 strony. Sporo miejsca poświęcono w nim odwołaniom do nauki Kościoła czy „diagnozie” sytuacji przed rządami PiS. Czas rządu koalicji PO-PSL nazwano „późnym postkomunizmem”.

Share