500 plus mniejsze niż wszyscy myślą? Niejasności w przepisach

500 plus będzie mniejsze niż w pierwotnym założeniu? Okazuje się, że środki przyznawane na dziecko od rządu mogą być nie tak duże, jak przewidują beneficjenci programu. Wszystko przez przepisy, których niektórzy nie są świadomi.

500 plus jest programem, który od momentu jego penalizacji budzi ogromne kontrowersje. Nie raz zdarzy się słyszeć o złej interpretacji przepisów bądź problemach przy wypłatach świadczenia. Niektórzy nie są świadomi, ale w regulaminie wypłacania świadczenia istnieją podpunkty mówiące o wypłacaniu niższego świadczenia. Te rewelacje mogą zdziwić niektórych beneficjentów programu.

500 plus mniejsze niż wszyscy myślą? Niejasności w przepisach

Mniejsze 500 plus wypłacane jest dla osób, które według litery prawa są nazywane osobami niesamodzielnymi. Według prawa są to osoby, których kryterium dochodowe nie przekracza 1100 złotych. W momencie przekroczenia tej kwoty kwota dodatku uzupełniającego w 500 plus będzie odpowiednio mniejsza.

Jeśli przekraczamy więc rentę i emeryturę na kwotę 1101 złotego, dostaniemy wyłącznie 499 złotych dodatku. Przez ten zapis niektóre wypłacane świadczenia mogą być śmiesznie niskie.

O ile te przepisy mogą wzbudzać niepewność wśród beneficjentów, o tyle urząd skarbowy tłumaczy zasadność takich założeń. Jak widać, program PiS ma pewną lukę, mimo że jest chwalony i powielany przez programy innych partii politycznych, które obiecują wypłacanie pieniędzy na takich samych, a nawet rozszerzonych warunkach.

ZUS tłumaczy się z zapisów ustawy

Swoje stanowisko w sprawie wyliczania 500 plus dla osób niesamodzielnych. Zdaniem pracowników urzędu, wszystko jest wyliczone i dzieje się w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Takie stanowisko może się nie spodobać wielu osobą biorących pieniądze.

– Nie ma tu żadnych limitów dla wysokości świadczenia uzupełniającego na wzór innych świadczeń . Czyli osoba, która ma np. 1599 zł emerytury lub renty dostanie tylko złotówkę świadczenia uzupełniającego – mówi Wojciech Andrusiewicz rzecznik ZUS.

Share