„Powstanie fundusz dla ofiar?”: Polscy biskupi debatowali nad problemem w Kościele

Polscy biskupi debatowali nad problemem pedofilii w Kościele. Pojawił się nawet pomysł powołania specjalnego funduszu dla ofiar. Miałby pokryć koszty terapii, pomocy psychologicznej oraz medycznej dla ofiar.

Pedofilia w Kościele była jednym z głównych tematów na zakończonych właśnie na Jasnej Górze obrad Rady Stałej Episkopatu – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Biskupi myślą na przykład nad powołaniem specjalnego funduszu solidarnościowego, którego celem byłaby pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego. Na razie jednak szczegóły planu znane nie są.

– Chodziłoby o niesienie pomocy przeznaczanej na pokrycie kosztów terapii, pomocy psychologicznej i medycznej – podkreśla Konferencja Episkopatu Polski.

Biskupi chcą też odpowiednich wytycznych dotyczących prewencji przed wykorzystywaniem seksualnym. – Zaangażowanie większej grupy ludzi zajmującej się tym problemem na terenie danej diecezji umożliwi lepsze i głębsze jego poznanie. Pomoże także w przygotowaniu wytycznych, które odpowiadają specyfice danej diecezji czy prowincji zakonnej – mówił bp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

– Im bardziej jesteśmy skłonni wysłuchać ofiar i towarzyszyć poszkodowanym, tym większą troskę wyrażamy o Kościół. Dobro osób skrzywdzonych przez niektórych duchownych jest dobrem Kościoła – podkreślił arcybiskup.

.

Share