„Pierwszej damie się to należy?”: Ale zaskoczenie

Czy należy przyznać wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków pierwszej damy? W lutowym badaniu CBOS zapytał o to Polaków. Opinie w tej kwestii są podzielone, ale ankietowani skłaniają się… przeciwko temu rozwiązaniu.

Prawie połowa Polaków (aż 48 proc.) jest przeciwna pomysłowi, by małżonka prezydenta RP dostawała pensję. Przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych – wynika z badania CBOS. Opinii w tej sprawie nie ma 11 proc.

Zwolennicy przyznania małżonce prezydenta wynagrodzenia argumentują, że jest ona w praktyce zmuszona do zrezygnowania z pracy zawodowej, a zajmując się pełnieniem funkcji reprezentacyjnych w sytuacjach oficjalnych, podejmuje pracę na rzecz państwa.

Z kolei przeciwnicy takiego rozwiązania przypominają, że pierwsza dama pełni jedynie funkcję honorową, niewiążącą się z żadnymi formalnie zdefiniowanymi obowiązkami, a jej rezygnacja z pracy zawodowej ma charakter wyłącznie zwyczajowy.

.

Tych badanych, którzy nie popierali propozycji przyznania wynagrodzenia małżonce prezydenta, CBOS zapytał, czy zgodziliby się na opłacanie z budżetu państwa jej składek ZUS (obecnie musi robić to sama). Na takie rozwiązanie zgodziłoby 27 proc. z nich (a więc 16 proc. ogółu respondentów). 58 proc. (35 proc. ogółu) jest mu przeciwna. 15 proc. nie miało zdania.

– Z przeprowadzonych analiz wynika, że opinie w tej sprawie są powiązane z poglądami politycznymi badanych, w tym głównie z ich oceną działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Im jest ona lepsza, tym częściej respondenci byliby skłonni przyznać pierwszej damie wynagrodzenie. Jest to także widoczne wśród potencjalnych elektoratów partyjnych.

.

Ankietowani, którzy głosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość – partię, z której wywodzi się prezydent – częściej niż potencjalni wyborcy innych ugrupowań zgodziliby się na takie rozwiązanie – podkreślono.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Share